Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

PRZEWIDZIANA WIELKOŚĆ POJEMNIKÓW  I WORKÓW 

 DO ZBIERANIA ODPADÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA

 

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I
WIELORODZINNEJ (BEZ ZARZĄDCY):

ODPADY ZMIESZANE:
- do 5 osób: pojemnik 120 l         

- powyżej 5 do 10 osób: pojemnik 240 l lub 2 x 120 l

- powyżej 10 osób: kombinacja pojemników o łącznej pojemności 1100 l lub pojemnik 1100 l

ODPADY SEGREGOWANE:
- odpady suche - worki min. 60 l

- szkło:

do 10 osób – pojemnik 120 l

powyżej 10 do 20 osób – pojemnik 240 l lub 2 x 120 l

powyżej 20 osób – pojemnik 1,5 m³ 

 

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (Z ZARZĄDCĄ):  

ODPADY ZMIESZANE:
- do 5 osób: pojemnik 120 l

- powyżej 5 do 10 osób: pojemnik 240 l lub 2 x 120 l

- powyżej 10 do 20 osób: pojemniki 3 x 120 l lub pojemnik 240 l i 120 l

- powyżej 20 osób: pojemniki 1100 l

ODPADY SEGREGOWANE:

- odpady suche –  pojemnik  od 0,12 m³ do 2 m³

- szkło: pojemnik od 0,12 m³ do 1,5 m³

 

Odpady zmieszane to odpady komunalne niesegregowane lub pozostające po segregacji.

 

DO POJEMINKÓW NA ODPADY ZMIESZANE WRZUCAMY M.IN.: *

- ODPADY KUCHENNE ( np. kości, mięso, resztki z obiadu)

- RESZTKI I OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW

- ODPADY HIGIENICZNE (np. waciki, podpaski, pieluchy)

- SKORUPKI OD JAJEK, FUSY Z KAWY I HERBATY

- LIŚCIE, GAŁĘZIE, SKOSZONĄ TRAWĘ

- BRUDNE TEKSTYLIA, ZNISZCZONĄ I ZUŻYTĄ ODZIEŻ ORAZ OBUWIE

- POTŁUCZONĄ PORCELANĘ, FAJANS, KRYSZTAŁY, DONICZKI, CERAMIKĘ

- PAPIER I FOLIĘ ZABRUDZONĄ TŁUSZCZEM I ŻYWNOŚCIĄ

- ODPADY POCHODZĄCE Z PALENISK DOMOWYCH (ZIMNE)

-  ODCHODY ZWIERZĄT DOMOWYCH

 * z wyłączeniem odpadów składowanych w przydomowym kompostowniku

 

DO POJEMNIKÓW NA SZKŁO WRZUCAMY
CZYSTE I OSUSZONE M.IN.:

- BUTELKI PO NAPOJACH I SŁOIKI PO ŻYWNOŚCI

- BUTELKI PO NAPOJACH ALKOHOLOWYCH

- SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH

- INNE SZKLANE ODPADY ( np. potłuczone szklanki, literatki itd.

 

DO WORKA /POJEMNIKA NA ODPADY SUCHE
(PLASTIK, PAPIER, METAL I ALUMINIUM) WRZUCAMY M.IN.:

- umyte plastikowe butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości

- plastikowe zakrętki

- umyte plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)

- woreczki foliowe i folię

- gazety

- książki

- katalogi

- zeszyty

- tekturę

- kartony

- torby papierowe

- papier szkolny i biurowy

- puszki aluminiowe po napojach i konserwach

- folia aluminiowa

- opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach

- drobny złom żelazny i drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia)

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O KOMPOSTOWNIKU 

Kompost to nawóz organiczny powstający głównie z resztek roślinnych. Jest łatwo przyswajalnym dla roślin organicznym składnikiem gleby, zwanym też próchnicą.
 

Kompostowanie to proces rozkładu materii organicznej na proste związki w postaci kompostu, czyli biologiczna przemiana odpadów z domu i ogrodu na pożyteczny nawóz. Kompostowanie może odbywać się na pryzmie kompostowej lub w kompostowniku (drewnianym lub plastikowym).

Kompostownik najlepiej umieścić w miejscu zacienionym na gruncie. Do kompostownia materiał umieszczamy warstwami, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzanie (np. połamane gałęzie), następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych  górnych warstw (np. torf, słoma), następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu. Materiał w kompostowniku nie może być wysuszony, lecz także nie powinien być zbyt mokry. Kompostowany materiał raz na kilka tygodni powinien być powierzchniowo przemieszany. Uzyskany z kompostownia materiał może być wykorzystany na własne potrzeby lub przekazany do wykorzystania przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

Przydomowy kompostownik powinien być umiejscowiony tak, jak określa Rozdział 7 § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Treść rozporządzenia: PDFROZPORZĄDZENIE.pdf

Posiadanie kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pok. nr 17, I piętro.

DO KOMPOSTOWNIKA WRZUCAMY M.IN.:

- CHWASTY BEZ NASION

- POWIĘDNIĘTĄ SKOSZONĄ TRAWĘ, LIŚCIE, GAŁĄZKI, KORĘ

- OPADŁE OWOCE

- KWIATY CIĘTE I DONICZKOWE

- PODSUSZONY OSAD Z OCZKA WODNEGO

- ODPADY KUCHENNE POCHODZENIA ROŚLINNEGO (OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW, W TYM RÓWNIEŻ SKÓRKI Z OWOCÓW CYTRUSOWYCH), FUSY Z KAWY I HERBATY

- ZIMNY POPIÓŁ DRZEWNY

- ODCHODY ZWIERZĄT DOMOWYCH

- MAKULATURĘ

CZEGO NIE POWINNO SIĘ KOMPOSTOWAĆ:

- MATERIAŁU NIEORGANICZNEGO (PLASTIKU, SZKŁA, METALU, PIASKU, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH)

- KOŚCI, MIĘSA

- CHWASTÓW Z DOJRZAŁYMI NASIONAMI

- CHORYCH, PORAŻONYCH, ZATRUTYCH ROŚLIN