Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Druki

URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk

Ewidencja Ludności, Biuro Dowodów Osobistych

 

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego - DOCdruk.doc
 • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - druk
 • zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - druk
 • zgłoszenie pobytu stałego - druk
 • zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca - druk
 • zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące - druk
 • zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące - druk

Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy

 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 • zgłoszenie do ewidencji działaności gospodarczej - druk
 • wniosek o potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - druk
 • wniosek o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - druki
 • wniosek o zarejestrowanie psa z listy agresywnych psów rasowych - druk
 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - druk
 • wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości - druk
 • wniosek o zajęcie pasa drogowego - druk 
 • wniosek o koncesję na wywóz odpadów lub ścieków od osób fizycznych
  i prawnych na terenie gminy Byczyna - druk

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

 • wniosek o wydanie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu  - druk

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W BYCZYNIE

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - druk
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - druk
 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego - druk 
 • wniosek o sfinansowanie dożywiania w szkole dla dziecka - druk
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - druk 
 • deklaracja o wysokości dochodów - druk