Uwaga!  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku "Więcej.."

Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowej dotacji na przystąpienie, założenie, zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w projekcie BIGS- OWES dla subregionu północnego

Zarządzenie Burmistrza Byczyny z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia  ostatecznej listy rankingowej.jpeg

Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowa dotacja.jpeg