Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Bezwzględny zakaz palenia odpadów

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU PALENIA ODPADÓW

Przypominam wszystkim mieszkańcom gminy Byczyna, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ PALENIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

NIE WOLNO SPALAĆ:

●wszelkich przedmiotów, opakowań  z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

●zużytych opon i innych odpadów z gumy,

●odzieży, obuwia, sztucznej skóry,

●elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, podkładów kolejowych,

●opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,

●papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Właściciele nieruchomości, którzy termicznie przekształcają (spalają)  odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlegają  karze aresztu albo grzywny - art.  191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).

Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe  zebrane na terenie nieruchomości właściciele pozbywają się w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi -  art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.).

Jednocześnie przypominam właścicielom o obowiązku wyposażenia nieruchomości w  urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym  i technicznym celem utrzymania czystości i porządku - art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.).

 Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek