Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku  więcej ...

Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

- PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.pdf