POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 5891
W tym miesiącu: 192456
Wszystkich odwiedzin: 6842121

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich i ObronnychDOCXOB.01 Karta Usług - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego.docx

DOCXOB.02 Karta Usług - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.docx

DOCXOB.03 Karta Usług - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP.docx

DOCOB.04 Karta Usług - Postępowania w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z urzędu.doc
DOCXOB.05 Karta Usług - Wpis do rejestru wyborców.docx
DOCXOB.06 Karta Usług - Uzyskanie informacji adresowej.docx

DOCXOB.07 Karta Usług - Uzyskanie zaświadczenia o zamledowaniu lub wymeldowaniu.docx

DOCUSC.01 Karta Usług - Nadanie dziecku nazwiska męża matki , żony ojca.doc
DOCUSC.02 Karta Usług - Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.doc

DOCUSC.03 Karta Usług - Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.doc

DOCUSC.04 Karta Usług - Rejestracja urodzenia.doc
DOCUSC.05 Karta Usług - Rejestracja zgonu.doc

DOCUSC.06 Karta Usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc

DOCUSC.07 Karta Usług - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc
 

DOCUSC.08 Karta Usług - Wydawanie odpisów z Rejestru Stanu Cywilnego.doc

DOCUSC.09 Karta Usług - Zaświadczenie o stanie cywilnym.doc

DOCUSC.10 Karta Usług - Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.doc
DOCUSC.11 Karta Usług - Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym.doc
DOCUSC.12 Karta Usług - Zawarcie związku małżeńskiego w USC i poza USC.doc
DOCXUSC.13 Karta Usług - Zmiana imienia lub nazwiska.docx