Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Byczynie w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 2016

PDFProtkół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Byczynie w zakresie relizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 2016.pdf