Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku  więcej ...

Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Document-page-001.jpeg

Załączniki do pobrania:

PDFProjekt Uchwały - Roczny Program Wspólpracy z opp na 2018 rok (1).pdf
PDFProjekt-Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na 2018.pdf
PDFUchwała dot. Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFZałącznik do uchwały.pdf
PDFFormularz do konsultacji.pdf