Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku  więcej ...

Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

20181106145700280_0001.jpeg

PDFProjekt Uchwały - Roczny Program Wspólpracy z opp na 2019 rok.pdf

PDFProjekt-Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi na 2019 rok.pdf

PDFuchwala-dot-regulaminu-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi.pdf

PDFzalacznik-do-uchwaly.pdf

PDFformularz-do-konsultacji.pdf