Logo Byczyny

Rolniku! Rachmistrz terenowy wyjdzie w terenen !

Szanowni Rolnicy,

informujemy, że od dnia 10 października 2020 r. kontaktować się będzie z Państwem rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego w terenie. Wobec tego przypominamy, że jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Rachmistrz spisowy będzie się kontaktował również telefonicznie z numeru 22 666 66 62.

Rachmistrzem spisowym na terenie gminy Byczyna jest Pani Dorota Migoń.

Tożsamość rachmistrza spisowego można potwierdzić poprzez:

1.        Okazanie przez rachmistrza identyfikatora zawierającego m. in zdjęcie rachmistrza, imię i nazwisko, nr identyfikatora, podpis  Dyrektora Urzędu Statystycznego.

2.        Stronę internetową pod adresem https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

3.        Infolinię pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Ponadto przypominamy, że obowiązkową metodą samospisu jest samospis internetowy, a udział w spisie jest obowiązkowy.

Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

spis rolny2.jpeg

 

                           /-/ Iwona Sobania

                        Gminny Komisarz Spisowy w Byczynie