Logo Byczyny

"Opolskie - aktywnie i smacznie" - cykl 6 filmów informacyjnych poświęconych promocji jakości życia na wsi opolskiej

Zachęcamy do obejrzenia filmów promujących województwo opolskie, zrealizowanych przez Departament Kultury Sportu i Turystyki w ramach operacji własnej pn. "Opolskie - aktywnie i smacznie", które znajdują się pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeeYc66chO-pSDIrUUZxjkF6-avbYWCQP

Projekt pn. „Opolskie – aktywnie i smacznie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowiącego realizację Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2020-2021.

Cykl 6 filmów - nowoczesnych teledysków informacyjnych, poświęcony jest promocji jakości życia na wsi opolskiej. Celem projektu jest zapoznanie szerokiego grona internautów z potencjałem opolskiej marki konnej oraz dziedzictwem kulinarnym Śląska Opolskiego. Cykl nowoczesnych filmów w ciekawy sposób dostarcza wiedzy na temat miejsc kojarzonych z tradycyjną rodzimą kuchnią  oraz miejsc atrakcyjnych do uprawiania turystyki konnej na terenach wiejskich województwa opolskiego. Prezentowane są tam informacje o turystycznych szlakach konnych, najważniejszych stadninach, działalności konnych stowarzyszeń, klubów i ośrodków jeździeckich, znaczących imprezach hippicznych, ofercie usługowej opolskich gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców w zakresie turystyki, sportu i rekreacji konnej działających na obszarach wiejskich województwa opolskiego.

Realizacja operacji ma przyczynić się do zmiany postrzegania opolskiej wsi poprzez ukazanie jej jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, upowszechnienie jej dorobku i wpływu na wiele gałęzi gospodarki. Wieś jest promowana zarówno jako kolebka tradycji kulinarnych regionu (przy wykorzystaniu miejscowych zasobów środowiska naturalnego – m.in. lokalnych ryb i innych produktów objętych mechanizmem jakości żywności), atrakcyjne miejsce skupiające licznych turystów na najważniejszych imprezach jeździeckich, jak również baza do aktywnego wypoczynku i obcowania z końmi przysposobionymi do celów rekreacyjnych  i sportowych.