Logo Byczyny

Bezpłatne webinarium: "Kontrole podatkowe cen transferowych w SSE" Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Data wydarzenia: 17/11/2020 10:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” wspólnie z Instytutem Cen Transferowych, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:

„Kontrole podatkowe cen transferowych w SSE – jak się przygotować?”, 

które odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 10:00 do 12:00.

Na gruncie znowelizowanych przepisów podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zobligowani są do złożenia informacji TPR-C.

Jednym z celów wprowadzenia formularza TPR-C jest zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli w obszarze cen transferowych. Niezależnie od tego z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa.

Podczas szkolenia pokażemy, jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z szczególnym uwzględnieniem podmiotów znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych.

Zakres merytoryczny:

 1. Specyfikacja działalności na terenie SSE w kontekście cen transferowych.
  1.1 Centra odpowiedzialności w spółce strefowej. Wydzielenie organizacyjne,
  1.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 2. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.
 3. Struktura i procedura kontroli.
  3.1 Kontrole podatkowe.
  3.1.1.Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
  3.1.2. Przebieg kontroli podatkowej.
  3.1.3. Ustalenia kontroli cen transferowych.
  3.2.Kontrole karne skarbowe.
 4. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka.
  4.1.Poprawna identyfikacja transakcji kontrolowanej.
  4.2.Wybór metody szacowania cen.
  4.3.Wartość transakcji
 5. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym. Ryzyka podatkowe.
  5.1.Opłaty licencyjne.
  5.2.Klucze podziału kosztów.
  5.3.Pożyczki i poręczenia.
  5.4.Transakcje rutynowe.
  5.5.Podniesienie kapitału zakładowego jako forma wsparcia finansowego.
  5.6.Wypłata dywidendy.
 6. Dokumenty podlegające kontroli.
  6.1.Local file.
  6.2.Analiza porównawcza.
  6.3.Klauzula rynkowego poziomu cen.
 7. Narzędzia zabezpieczające.
  7.1.Bazy danych.
  7.2.Kompensata transakcji.
  7.3.Korekta cen transferowych.
  7.4.Pełnomocnictwo.
  7.5.Defence file.
 8. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
 9. Procedura odwołania od decyzji doszacowującej.

REJESTRACJA

Prowadzącydr Jarosław F. Mika, Doradca podatkowy, nr wpisu 10 625.

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy.
Członek 11 – osobowego kolegium doradczego przy Ministerstwie Finansów w ramach prac Forum Cen Transferowych. Członek Grupy Roboczej Forum MDR w ramach prac Ministerstwa Finansów.

Prelegent szkoleń m.in. dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, SKWP, KAS.

Autor/ Redaktor naukowy/współautor publikacji  z zakresu cen transferowych, MDR m.in.:

– „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze”, C.H.Beck, 2020,

– „Ceny transferowe w czasie kryzysu”, Wolters Kluwer, 2020,

– „Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)”, Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji) , C.H.Beck, 2020

– „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia  Ministra Finansów. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR”, C.H. Beck, 2019.