Logo Byczyny

Dofinansowanie ze środków PFRON

125926686_3162480997195617_2783248518215631697_o.jpeg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zaprasza zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, szczególnie w zakresie:
- likwidacji barier w komunikowaniu się,
- likwidacji barier technicznych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Więcej informacji na temat form pomocy finansowanych ze środków Funduszu uzyskać można telefonicznie pod numerami: 515-570-695 lub 789-483-718.