Logo Byczyny

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2021 ROKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ WINDYKACJI

DOCXKlauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatkow i oplat lokalnych oraz windykacji.docx (23,57KB)


PEŁNOMOCNICTWA

PDF1 Rozporzadzenie Ministra Finansow w sprawie wzorow pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorow zawiadomien o zmianie lub odwolaniu tych pelnomocnictw.pdf (567,90KB)
PDF2 Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pelnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie odwolaniu lub wypowierzeniu tego pelnomocnictwa.pdf (621,95KB)
PDF3 Rozporzadzenie Ministra Finansow w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i penomocnictwa do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie odwolaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.pdf (534,49KB)
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX201816 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci.pdf (198,62KB)
PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX201816 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci.pdf (198,62KB)