Logo Byczyny

Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Byczyna otrzymała z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości dotację celową w wysokości 67 300 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Z pozyskanych środków zakupiono 33 hełmy strażackie, 18 par butów strażackich oraz 3 radiostacje nasobne. Dziękujemy Panu Januszowi Kowalskiemu - Wiceministrowi Aktywów Państwowych za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu środków finansowych.
Zakupiony sprzęt został przekazany 29 grudnia 2020 r. wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Byczyna.

5eef2038-9b46-4436-888f-2eff376cbdf8.jpeg