Logo Byczyny

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

SKORZYSTAJ - WARTO!!

OGŁOSZENIE

Starosta Kluczborski informuje, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem, bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest nadal zawieszone do odwołania.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ze względów bezpieczeństwa, porady udzielane będą w dalszym ciągu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

oraz poza lokalami punktów NPP i NPO.

Mając na względzie powyższe osoba potrzebująca pomocy prawnej przed udzieleniem porady musi:

  • dokonać elektronicznej rejestracji wizyty pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/kluczborski, lub
  • przesłać mailowo na adres: wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.powiatkluczborski.pl, należy go wydrukować, podpisać własnoręcznie i przesłać skan lub zdjęcie na podany wyżej adres mailowy, lub
  • dokonać telefonicznej rejestracji wizyty pod nr tel.: 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00).

Po dokonaniu jednej z ww. czynności prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się w ustalonym terminie z osobą potrzebującą porady prawnej w celu wykonania usługi na odległość.

Informacja o przywróceniu normalnej działalności punktów zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Za utrudnienia przepraszam

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

Kluczbork, 30 grudnia 2020 roku