Logo Byczyny

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (RFIL) jest instrumentem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizowanym w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz RFIL wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji projektów inwestycyjnych, których wartość jest wyższa niż 400 tys. zł.

Szczegółowe informacje o Rządowym Fundusz Inwestycji lokalnych (RFIL) na rządowych stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Gmina Byczyna w ramach Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskała następujące środki:

- 689.785,00 zł na Dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie w 2020 r.

- 1.000.000,00 zł na Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego

- 1.000.000,00 zł na Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i części Paruszowic, 2021-2022 r.

W sumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Byczyna pozyskała środki w wysokości 2.689.785,00 zł.