Logo Byczyny

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie w 2020 r.

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 689.785,00 zł
Realizacja zadań: 2020-2021 r.

Dofinansowanie obejmuje wsparcie środkami finansowymi zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie 2020 r. Środkami tymi wsparte zostały następujące zadania:

  1. Budowa ulic Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie w kwocie 589.785,00 zł
  2. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w centrum Byczyny
    w kwocie 86.825,70 zł
  3. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna etap I w kwocie 13.174,30 zł