Logo Byczyny

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w centrum Byczyny

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Całkowite koszty inwestycji: 100.000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100.000,00 zł (100%)
Realizacja inwestycji: 2020-2021r.

Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg i chodników poprzez wymianę będących w złym stanie technicznym lamp oświetlenia ulicznego w Rynku w oraz na ul. Kościelnej w Byczynie.

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 12 lamp w zabytkowym centrum Byczyny.

W ramach zadania zostaną sfinansowane ekspertyza techniczna lamp, wymiana i montaż lamp nadzór inwestorski nad zadaniem.

Fotografie przed realizacją zadania: