Logo Byczyny

Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Całkowite koszty inwestycji wg. wniosku o dofiannsowanie: 2.500.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL): 2.000.000,00 zł (80%)
Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL): 1.000.000 zł (40%)
Koszty realizacji po wyłonieniu Wykonawców zadań inwestycji: 1 231 935,16 zł
Dofinansowanie RFIL po wyłonieniu Wykonawców zadań inwestycji: 985 548,10 zł
Koszty realizacji po zakończeniu inwestycji:1 231 930,12 zł
Dofinansowanie RFIL po zakończeniu inwestycji: 985 544,09 zł (80%)
Realizacja inwestycji: 2021-2023 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej, ścieżki pieszo -rowerowej i uzbrojenie terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego i sąsiedztwie w południowo-zachodniej części miasta Byczyna. Zostanie zaprojektowana i wykonana główna sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, a także 277 m drogi łączącej ul. Polanowicką z ul.Kwiasowskiego w Byczynie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Droga umożliwi dojazd do terenów inwestycyjnych, mieszkaniowych. 

W związku z przyznanym mniejszym niż wnioskowane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakres inwestycji ograniczono do wykonania: drogi (jezdni i ścieżki pieszo rowerowej), kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i tzw. kanału telekomunikacyjnego.

BSRG OK.jpeg

Wnioskowana inwestycja zapewni dostępność i uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy. Poprzez jej realizację utworzony zostanie spójny układ komunikacyjny południowo - zachodniej części miasta – przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego.

Wskaźniki zadania:

- zawarcie w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększonych wydatków budżetowych na transport i łączność o 2,5 mln zł,

- uzbrojenie 4,53 ha terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w południowo – zachodniej części miasta Byczyna,

- liczba kilometrów nowych dróg przypadających na 10 tys. mieszkańców: 0,277 km,

- liczba kilometrów nowych dróg pieszo-rowerowych przypadających na 10 tys. mieszkańców: 0,270 km,

- poprawa dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych przez budowę 0,277 km drogi,

- ilość kilometrów wybudowanych ścieżek (ciągów pieszo-rowerowych) 0,27 km,

- zapewnienie uzbrojenia w sieć wod.-kan. dla 4,53 ha terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych.

Fotografie przed realizacją:

 
Roboty budowalne styczeń/luty 2023 r.:

 
Roboty budowlane marzec 2023 r.:

 
Roboty budowlane kwiecień 2023 r.:

 
Porównania "przed" i "po" inwestycji: