Logo Byczyny

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2021 roku

Użytkowanie wieczyste.jpeg
 

PDFOpłata za użytkowanie wieczyste - wersja PDF.pdf (112,35KB)