Logo Byczyny

Doręczanie decyzji i zawiadomień przez pracowników urzędu

Ogłoszenie

Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje, że od dnia 5 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie będą doręczać mieszkańcom Byczyny oraz mieszkańcom sołectw: Biskupice, Borek, Dobiercice, Gołkowice, Kochłowice, Paruszowice, Jaśkowice, Nasale, Roszkowice, Sarnów, Wojsławice - decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych na rok 2021 r. oraz zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Dla mieszkańców sołectw: Ciecierzyn, Chudoba, Gosław, Jakubowice, Janówka, Kostów, Miechowa, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Sierosławice - decyzje i zawiadomienia doręczą Sołtysi poszczególnych wsi.

Decyzje podatkowe oraz zawiadomienia o wysokości opłaty będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. Pracownicy oraz Sołtysi nie pobierają żadnych opłat. Należy tylko podpisać odbiór doręczonej korespondencji.

Z powodu pandemii kontakt pracowników oraz sołtysów z mieszkańcami naszej Gminy będzie przebiegać z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Pracownicy oraz Sołtysi będą przestrzegać obowiązujących zasad, takich jak zakrywanie ust i nosa, bezpieczny odstęp, dezynfekcja rąk
i długopisów.

Osoby odbierające decyzję i zawiadomienia, proszone są o podpisywanie potwierdzeń odbioru własnymi długopisami.

Jednocześnie przypominam, że osoby przebywające w izolacji i na kwarantannie nie mogą otwierać drzwi.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz Sołtysów do dnia 19 lutego 2021 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Finansowo-Księgowo-Podatkowym lub pod numerem telefonu: 77 413 41 50 wew. 17 lub 57.


Załącznik:

PDFDoręczanie decyzji i zawiadomień przez pracowników urzędu.pdf (480,99KB)