Logo Byczyny

Podmiot odbierający odpady komunalne

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BYCZYNA

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna jest:

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków

Wiesław Strach

ul. Bór nr 169

42-202 Częstochowa

Z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Byczyna odpady komunalne są odbierane przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na podstawie umów indywidualnych zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości, a podmiotami. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest dostępny na stronie internetowej Gminy Byczyna www.byczyna.pl (Ikonka → Gospodarka odpadami → Działalność Regulowana) i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.byczyna.pl (Zakładka: Rejestry → Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).


Załącznik:

PDFPodmioty odbierające odpady komunalne .pdf (173,11KB)