Logo Byczyny

Obwieszczenie Burmistrza Byczyny nr OŚ.6220.4.2021.MK o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących przedsięwzięcie pn. Budowa 1 farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 1 MW - dz. 34 - Borek