Logo Byczyny

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dotyczy: konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nawiązując do pisma Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej - Adama Kwiatkowskiego z 2 marca 2021 r.
(w załączeniu), uprzejmie informuję o zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę
Małżonki Prezydenta RP". Ww. przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym
Patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy - Małżonki Prezydenta RP.

Kluczowym celem ww. konkursu jest ukazanie wielowymiarowej działalności Kół
Gospodyń Wiejskich w trzech obszarach, tj.: społecznym, kulturalnym oraz
edukacyjnym.

Poza powyższym, przedmiotowy konkurs ma również na celu zaprezentowanie
i promocję aktywności Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie:
a) działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz
wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet;
b) kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych
kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz
działalności rękodzielniczej;
c) przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom
oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa
w Ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212,

z późn. zm J oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
(KKKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - wojewódzki oraz II etap -
ogólnopolski. W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła
Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych
więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, serdecznie zachęcam do udziału w ww. konkursie
oraz popularyzację inicjatywy wśród współpracowników zarządzanych przez
Państwa jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców Państwa gmin.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursu, w tym regulamin konkursu
oraz karta zgłoszeniowa uczestnictwa w wydarzeniu, dostępne są na stronie
internetowej: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 23 marca 2021 r.

Proszę o przekazanie informacji zwrotnej, w zakresie zainteresowanych
udziałem w przedmiotowym konkursie Kół Gospodyń Wiejskich (z uwzględnieniem
nazwy określonego Koła Gospodyń Wiejskich) do dnia 16 marca br., na adres
e-mail: akabala@opole.uw.gov.pl.


Załącznik pisma:

PDFKonkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich.pdf (644,18KB)