Logo Byczyny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników

w II kwartale 2021 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie
(tzn. stanowi 1/3 pełnej składki).

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowej za rolnika, małżonka i domownika
w II kw. 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;

  • 24 % emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;

  • 36 % emerytury podstawowej tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;

  • 48 % emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych;

 

Termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2021 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

 

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu