Logo Byczyny

Zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji

Zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji
(odpadów BIO oraz odpadów zielonych)

Szanowni mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna - Uchwałą Nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. - zbiórka odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO oraz odpadów zielonych) na terenie naszej Gminy odbywa się tylko w systemie pojemnikowym, worki nie będą odbierane.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zaopatrzenia się w pojemnik na w/w odpady. Do pojemników należy wrzucać bioodpady luzem, bez dodatkowych opakowań typu np. worki, reklamówki. Gromadzenie w/w odpadów w workach foliowych, nie jest dobrą praktyką. Odpad zanieczyszczony folią jest gorszej jakości, a w niektórych przypadkach nie nadaje się do dalszego przetworzenia.


Załącznik:

PDFZasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji.pdf (159,08KB)