Logo Byczyny

Zawiadomienie o zmianie trybu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie

Byczyna, dnia 19 marca 2021 r.

OR.0002.38.2021.MC

 

Zawiadomienie o zmianie trybu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie

W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Byczyna i obostrzeniami wprowadzonymi w kraju, zmieniam tryb sesji zwołanej na dzień 24 marca 2021 r.

         Sesja ta odbędzie się tego samego dnia, tj. 24 marca 2021 r., o godz. 14:00
z zachowaniem przedłożonego porządku obrad w zdalnym trybie obrad w formie teleinformatycznym.

 

                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie

                                  /-/   Urszula Bilińska