Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe roboty budowlane zadania "Naprawa i montaż iglicy Ratusza w Byczynie" - ponownie

Zawiadomienie:

PDFZAWIADOMIENIE 1.04.2021 (2).pdf

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zadania "Naprawa i montaż iglicy Ratusza w Byczynie".

Postepowanie jest prowadzone ponownie w związku z unieważnieniem poprzedniego.

PDFZapytanie ofertowe NAPRAWA I MONTAZ IGLICY RATUSZA W BYCZYNIE.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz robót.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

RARZałącznik nr 5a - Dokumentacja techniczna cz_1.rar

RARZałącznik nr 5b - Dokumentacja techniczna cz_2.rar