Logo Byczyny

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym

ZARZĄDZENIE NR 44/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzić do układu wykonawczego budżetu na 2020 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik:

PDFZarządzenie Nr 44-2021.pdf