Logo Byczyny

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku- forma pomocy dotacje, zwolnienia, ulgi, umorzenia, odroczenia