Logo Byczyny

Ankieta dla organizacji pozarządowych

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie naszej gminy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie informacji na temat funkcjonujących organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa opolskiego. Celem ankiety jest również zapoznanie się z potrzebami organizacji pozarządowych w związku z opracowywaniem wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Kontakt w sprawie ankiety:

Departament Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Polityki Ekologicznej:

☎️ 77 4483 276

Czas na wypełnienie ankiety:

⏰ Do końca czerwca 2021 r.

Odnośnik do ankiety internetowej:

https://forms.gle/m2AkiEukcrdz3fxH9

 

- PDFpismo do gmin w sprawie ankiety.pdf (125,19KB)