Logo Byczyny

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektu

Szanowni Państwo w związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl
lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna – pokój nr 19.

Wzór wniosku dostępny pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
oraz w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju – pokój nr 25.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

  • numer telefonu właściciela lub zarządcy;

  • adres e-mail.

Złożenie deklaracji do CEEB będzie obowiązkowe.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej:

- https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

- PDFBroszura informacyjna.pdf (7,15MB)