Logo Byczyny

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (RFRD)

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Dawniej był to Fundusz Dróg Samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

(więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych )

Zadania realizowane przez Gminę w ramach RFRD:

- Remont ulicy Klonowej w Byczynie, 2021 r.

- Remont ulicy Słonecznej w Byczynie, 2022 r.

- Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie 2022/2023