Logo Byczyny

Remont ulicy Klonowej w Byczynie - 2021 r.

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 18 maja 2021 r. w Opolu.
Nr umowy: RFRD/G/73/2020/U/2021
Całkowite koszty zadania wg. umowy o dofinansowanie z dn. 18.05.2021 r.: 1.386.562,33 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy o dofinansowanie z dn. 18.05.2021: 736.079,54 zł (60% kosztów kwalifikowalnych)
Całkowite koszty zadania po wyborze wykonawców zadań wg. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dn. 06.08.2021 r.: 1.103.368,78 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po wyborze wykonawców zadań wg. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dn. 06.08.2021 r: 662.021,27 zł (60% kosztów kwalifikowalnych)
Całkowite koszty zadania po realizacji 02.2022 r.: 1.164.838,46 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po realizacji 02.2022 r.: 662.021,27 zł 
Realizacja zadania: 2021 r.

Opis zadania:

„Remont ulicy Klonowej w Byczynie” został dofinansowany ze Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulicy Klonowej. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i kanalizacja deszczowa, wymiana krawężników i obrzeży, roboty w zakresie podbudowy, nawierzchni, oznakowania i roboty wykończeniowe. W koszty kwalifikowalne do wsparcia zaliczono również usługę nadzoru inwestorskiego.

W wyniku realizacji zadania wyremontowana będzie jezdnia na długości 588 m ( 3.704 m2) oraz chodniki o powierzchni ok. 1.640 m2 wraz ze zjazdami na posesje.

Wykonawca robót budowlanych: P.H.U. Larix Sp. z o. o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała, Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.

Fotografie przed remontem:

 

Rozpoczęcie robót sierpień / wrzesień 2021

 

Październik 2021

 

Listopad 2021

 

Porównania "przed i po" realizacji: