Logo Byczyny

Wymiana okien w elewacji południowej wraz z ogólnym remontem elewacji w budynku OPS w Byczynie

 

Termin składania ofert: Do 23 lipca 2021 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna Sekretariat Urzędu

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską

Pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@byczyna.pl  

 

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna na stronie:

http://www.byczyna.naszops.pl/zapytania-ofertowe/1-zapytanie-ofertowe-wymiana-okien-w-elewacji-poludniowej-wraz-z-ogolnym-remontem-elewacji