Logo Byczyny

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Drugie życie śmieci”

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Drugie życie śmieci”

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Drugie życie śmieci” organizowanym przez Gminę Byczyna w ramach projektu pt. „Czysta Dolina Stobrawy”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Partnerem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

PLAKAT KONKURSOWY 2021 (3).jpeg

Prace konkursowe należy zgłosić do dnia 24.08.2021 r. do siedziby Organizatora tj. Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. Zgłoszenie powinno zawierać:

- wykonaną prace konkursową opatrzoną imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania Uczestnika konkursu,

- kompletnie i czytelnie wypełniony i podpisany przez Uczestnika Konkursu i jego prawnych opiekunów załącznik nr 1 do  Regulaminu konkursu,

- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu zawierający klauzulę informacyjną, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgodę na wykorzystanie wizerunku.

 

Przed uczestnikami stawiamy wyzwanie stworzenia pracy wykonanej z użyciem odpadów nadających się do recyklingu, przy czym do wykonania pracy konkursowej należy użyć odpadów nadających się do recyklingu tylko z jednej wymienionej niżej frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zielone.

 

Komisja oceniając pracę weźmie pod uwagę jakość estetyczną pracy, realizację tematu przewodniego konkursu oraz kreatywność wykonania.

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 28.08.2021 r. podczas Dożynek Gminy Byczyna, które odbędą się w Proślicach w dniu 28.08.2021 r.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym poniżej Regulaminie:

PDFRegulamin konkursu Drugie życie śmieci.pdf

PDFZalacznik 1 Regulaminu Formularz zgłoszeniowy.pdf

PDFZalacznik 2 Klauzula informacyjna RODO.pdf