Logo Byczyny

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Drugie życie śmieci” II EDYCJA

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Drugie życie śmieci” II edycja

 

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału
w drugiej edycji konkursu plastycznego pt. „Drugie życie śmieci” organizowanym przez Gminę Byczyna w ramach projektu pt. „Czysta Dolina Stobrawy”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”

PLAKAT KONKURSOWY 2021 (4).png
 

Prace konkursowe należy zgłosić do dnia 18.10.2021 r. bezpośrednio do przedszkola bądź szkoły, do której uczestnik uczęszcza. W danym przedszkolu lub szkole będzie wyznaczone miejsce do pozostawienia prac. Również w każdej placówce będą wyznaczone Panie nauczycielki zajmujące się koordynowaniem konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 - wykonaną prace konkursową opatrzoną imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania Uczestnika konkursu,

- kompletnie i czytelnie wypełniony i podpisany przez Uczestnika Konkursu i jego prawnych opiekunów załącznik nr 1 do  Regulaminu konkursu,

- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu zawierający klauzulę informacyjną, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgodę na wykorzystanie wizerunku.

 

Przed uczestnikami stawiamy wyzwanie stworzenia pracy wykonanej z użyciem odpadów nadających się do recyklingu, przy czym do wykonania pracy konkursowej należy użyć odpadów nadających się do recyklingu tylko z jednej wymienionej niżej frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zielone.

 

Komisja oceniając pracę weźmie pod uwagę, jakość estetyczną pracy, realizację tematu przewodniego konkursu oraz kreatywność wykonania.

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 21.10.2021 r. w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim
w Byczynie.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym poniżej Regulaminie:


Załączniki:

PDFRegulamin konkursu Drugie życie śmieci II edycja.pdf (896,09KB)
PDFZmiana - Regulaminu konkursu Drugie życie śmieci II edycja.pdf (820,75KB)
PDFzałącznik nr 1 Regulaminu konkursu Drugie życie śmieci II - Folmularz zgłoszeniowy .pdf (838,36KB)
PDFzałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Drugie życie śmieci II edycja - Klauzula RODO.pdf (885,13KB)