Logo Byczyny

Zarządzenie Burmistrza Byczyny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany statutu sołectwa Janówka