Logo Byczyny

Uchwały z XLVI sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 24 listopada 2021 r. sesja XLVI, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XLVI/327/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji PDFUchwała XLVI_237_21-Dotacje.pdf (123,87KB)

UCHWAŁA NR XLVI/328/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLVI_238_21-Budżet.pdf (922,43KB)

PDFXLVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf (23,04KB)