Logo Byczyny

Spotkanie tematyczne: Prezentacja wstępnej koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz analiza zabudowy mieszkaniowej

Prezentacja - Studium Uwarunkowań.jpeg