Logo Byczyny

Urząd nieczynny w dniu 24 grudnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2021 z dnia 6 grudnia 2021r. ustalono 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.

Urząd Stanu Cywilnego pełnić będzie dyżur pod numerem telefonu 602 755 888

 

 

Z-ca Burmistrza Byczyny

/-/ Renata Marzec