Logo Byczyny

Dane statystyczne ludności w Gminie Byczyna

Na topie są Liliana i Stanisław
Urząd Stanu Cywilnego w Byczynie podsumował miniony rok. Okazało się, że w stosunku do 2020 r. zanotowano mniej urodzeń i niestety, więcej zgonów. Natomiast bardzo cieszy to, że wyraźnie wzrosła liczba zawartych małżeństw.
Według wyliczeń na podstawie ewidencji ludności gminy Byczyna, w 2021 r. urodziło się 82 nowych mieszkańców – o 14 mniej niż w 2020 r. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami były Liliana (5) i Julia (4). Z kolei wśród chłopców najwięcej było Stasiów (4) i Mikołajów (3).
Być może liczba urodzeń zwiększy się w latach następnych, bowiem w 2021 r. zawarto 62 małżeństwa, a to jest aż o 28 więcej, niż rok wcześniej.
- Myślę, że wzrost ten wynika z tego, iż w 2020 roku, kiedy w związku z pandemią wprowadzone zostały obostrzenia, wielu młodych ludzi wstrzymało się z organizacją wesel – mówi Izabela Buła – Golińska z Urzędu Miejskiego w Byczynie. - Przesunęli je na późniejszy czas i urządzili wesela w roku minionym.
Najsmutniejszą informacją wynikającą z wyliczeń jest ta, że w ubiegłym roku w gminie zmarły aż 144 osoby – o 23 więcej, niż w 2020 r.
Liczba mieszkańców z meldunkiem stałym zmniejszyła się w ciągu roku o 169 osób i wynosi 8 757, natomiast zwiększyła się ilość mieszkańców z meldunkiem czasowym – ze 151 do 203.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. naszą gminę zamieszkiwało 8 960 osób, w tym 4 557 kobiet i 4 403 mężczyzn.