Logo Byczyny

Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

PPGR-nagłówek.jpeg

Uprzejmie informujemy, że Gmina Byczyna podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczącą realizowanego projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

Łącznie Gmina Byczyna otrzyma 864 198,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i jego ubezpieczenie.

Zgodnie z założeniami konkursu Gmina będzie miała 10 miesięcy na realizację projektu.

Po podpisaniu umowy grantowej i otrzymaniu środków finansowych Gmina Byczyna ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyboru dostawcy sprzętu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. O dalszych postępach w realizacji projektu informować będziemy Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Gminy Byczyna.

PPGR-stopka.jpeg