Logo Byczyny

Postępowania przetargowe

Adres internetowy platformy zakupowej Gminy Byczyna dostępny jest poniżej

https://platformazakupowa.pl/pn/byczyna

 

Archiwalne przetargi z poprzednich lat dostępne są również na stronie www.bip.byczyna.pl w zakładce "Zamówienia publiczne" oraz zakładce "Archiwum" -> "Zamówienia publiczne"