Logo Byczyny

Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

1460x616.jpeg

W związku z agresją Rosji na Ukrainę znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy na wszystkich poziomach konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy, którzy szukają w Polsce schronienia.

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski, a także udzielają informacji na temat innego możliwego wsparcia.

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj się z najbliższym powiatowym urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 19524.

Więcej informacji: 
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy---pomoc-dla-obywateli-ukrainy
- https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

PDFPismo Wojewody Opolskiego - PS.III.860.8.2022.WK.pdf (57,70KB)