Logo Byczyny

Stawki opłat za odpady komunalne bez zmian

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski w Byczynie informuje, że w roku 2022 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Jednocześnie przypominamy, że termin zapłaty pierwszego kwartału upłynął dnia 15 marca 2022 roku.

W związku z powyższym wpłat należy dokonywać w niezmienionej kwocie na indywidualne numery kont bankowych.