Logo Byczyny

Ubezpieczenie społeczne rolników w przypadku prowadzenia działalności

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników a jednoczesne prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej-1.jpeg

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników a jednoczesne prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej-2.jpeg