Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 27 kwietnia 2022 r. sesja LII, kadencja VIII

UCHWAŁA NR LII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C

UCHWAŁA NR LII/378/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

UCHWAŁA NR LII/379/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/370/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie

UCHWAŁA NR LII/380/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna

UCHWAŁA NR LII/381/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

UCHWAŁA NR LII/382/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2022 - 2034 

PDFLII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf