Logo Byczyny

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy właściciel oraz zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do przekazania deklaracji inwentaryzacyjnej do CEEB w terminie przewidzianym ww. ustawie, tj. 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, w przypadku nowo powstałych obiektów w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

- samodzielnie, droga elektroniczną, strona: https://zone.gunb.gov.pl/

- w formie papierowej, wysyłając list na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna (wzory deklaracji i wniosków dostępne pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Byczynie, biuro nr 25 (II piętro).

Za nie złożenie deklaracji w terminie przewidzianym w ww. ustawie na właściciela lub zarządcę budynku nakładane będą kary grzywny.

ulotka_CEEB.jpeg

Wzory deklaracji:

PDFDeklaracja (formularz A) - budynki i lokale mieszkalne.pdf (428,27KB)

PDFDeklaracja (formularz B) - budynki i lokale niemieszkalne.pdf (560,70KB)